Frukostmöte i Västerås – Anställ en robot och frigör tid för värdeskapande

Ett led i den pågående digitaliseringen är att förenkla arbetsuppgifter och lämna över repetitiva moment till robotar. Genomslaget förväntas bli stort inom bland annat administration, ekonomi, HR och juridik. Flera stora företag rekryterar nu experter som ska leda arbetet med att introducera och träna upp de nya administratörsrobotarna.

Läs mer på Automation Regions hemsida >>