Automation Småland – ett av 22 utvalda kluster i Sverige

Automation Småland – ett av 22 utvalda kluster i Sverige och Brons-certifierad enligt ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis).

Tillväxtverket har efter en utlysning 2018 valt ut 22 kluster till klusterplattformen ”S3-piloten”. S3-piloten ska ytterligare stärka klusters kompetens och genom detta stötta företagens utveckling. Alla utvalda kluster är prioriterade i enlighet med regionernas smarta specialiseringsstrategier.

Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på. Allt för att stärka sin framtida konkurrenskraft. Smart specialisering är ett begrepp som EU-kommissionen initierat och är ett arbetssätt för att kraftsamla kring innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential.

Automation Småland var en av ett fyrtiotal sökande. En bedömningsgrupp på Tillväxtverket har bedömt ansökningarna och haft dialog med regionalt utvecklingsansvariga. Efter detta valdes 22 kluster ut. Dessa kluster erbjuds utbildningar, nätverksträffar, internationella kontakter samt kan söka finansiellt stöd för företagsutveckling.

Under augusti-september 2018 har Automation Småland och övriga kluster genomfört en bedömning (assessment) där verksamhet och organisation gåtts igenom och dokumenterats. Resultatet skickades sedan till ESCA och därefter gjordes en benchmark. I samband med denna benchmark erhöll Automation Småland ett Bronze Label Certificate*.

Följande 22 kluster ingår i S3-piloten:
Mobile Heights Skåne, IUC Syd Skåne, TechTank Blekinge, Interior Cluster Kronoberg, Automation Småland Jönköping, Smart Textiles Västra Götaland, Agro Väst Västra Götaland, Mjärdevi Science Park Östergötland, Aerospace Cluster Sweden Östergötland, Västra Götaland och Norrbotten, Urban ICT Arena Stockholm, Tillverkningstekniskt centrum Örebro, Compare Värmland, Paper Province Värmland, Automation Region Västmanland, Järnvägsklustret Västmanland, Triple Steelix Dalarna, Visit Dalarna Dalarna, Fiber Optic Valley Gävleborg, Entreprenörsdrivet Företagsnav Jämtland-Härjedalen, Bron Innovation Västernorrland, Georange Västerbotten, Datacenter Norrbotten

 

*Automation Småland was benchmarked according to a benchmarking approach developed and performed by the ‘European Secretariat for Cluster Analysis’ + Technik GmbH (www.cluster-analysis.org). By participation in this benchmarking the cluster organization has expressed its interest in striving for cluster excellence and is awarded with the European Cluster Management Excellence label BRONZE. The benchmarking took place on September 24th, 2018. The certificate expires on September 24th, 2020.