Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Sorry, no posts matched your criteria.

Industrin i regionen behöver stärka konkurrenskraften

Region Jönköpings län berättar i en artikel om konferensen och betydelsen av Automation Småland för regionen:

För Jönköpings län, som har många tillverkningsföretag, är frågan om automation extra viktig:

– Det är en överlevnadsfråga att följa med i utvecklingen. Vi har stor sysselsättning i Jönköpings län i den här näringen, och företagen behöver ta till sig ny teknik för att stärka sin konkurrenskraft.

Därför kan många få glädje av att Automation Småland blivit utsett att delta i ett av de klusterutvecklingsprogram som Tillväxtverket skapar.

Automation Smålands ingångar till Robotlyftet är också viktiga, med projekten PILAR och ROBIN som nämndes på konferensen. Det är lätt att det blir en villrådighet kring vilken teknik man ska välja. Robotlyftet handlar om att få hjälp av oberoende expertis som till exempel kan göra en förstudie om vilken automation som passar i ett enskilt fall, säger Mikael Gustafsson i artikeln.

Fortsatta utvecklingsinsatser planeras också i regionen: ”Med en miljon kronor från Tillväxtverket och en halv miljon kronor från Region Jönköpings län ska det genomföras en rad utvecklingsinsatser i form av öppna föreläsningar, för att öka förståelsen för vad som händer i tillverkningsindustrin kring automation. Region Jönköpings läns nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet tog onsdag 12 december beslut om medfinansieringen.” Mer om detta kommer att annonseras på Automation Smålands hemsida und er 2019.

Läs hela artikeln på: www.rjl.se