Do-tank om implementering av RPA

Nu följer vi upp höstens välbesökta frukostmöten om RPA, Robot Process Automation, med en fördjupande Do-tank. Observera att du är välkommen att delta i denna aktivitet, även om du missade höstens frukostmöten.

Vi fokuserar på det praktiska införandet av RPA utifrån tre frågeställningar:

  • Att förbereda och kommunicera införandet av RPA internt
  • It-styrning kopplat till RPA
  • Att välja ut processer för RPA
  • Välkommen till en Do-tank där du kan ta nästa steg för att effektivisera
  • administrationen och frigöra tid för värdeskapande.

Mer information och anmälan görs på: automationregion.se