ARK II – Automation för Regional Konkurrenskraft II

En ny EU-strukturfondsansökan lämnades in 13 mars 2017 till Tillväxtverket, som därmed blev startdatum för projektet ARK II – Automation för Regional Konkurrenskraft II. (Det första ARK-projektet drevs 2 år, 2012-2014, och det treåriga fortsättningsprojektet, Automation Småland 2015-2018, som blev avbrutet, drevs 1,5 år.)

Region Jönköpings län fattar beslut om medfinansiering i april. Vi väntar på beslut från GGVV-kommunerna som från hösten 2016 fått upprepade inbjudningar om att medverka.

Tillväxtverket bereder nu ansökan med kompletterande frågor, inför möte med det regionala partnerskapet i juni. Besked förväntas midsommarveckan.

Fram till dess driver vi projektet med våra egna medfinansierade medel (företagen, Sinf, institut och universitet). Vi tackar alla som har hjälp till i den omfattande ansökningsprocessen!