Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Sorry, no posts matched your criteria.

Sign Up To The Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

ARK II – Automation för Regional Konkurrenskraft II

En ny EU-strukturfondsansökan lämnades in 13 mars 2017 till Tillväxtverket, som därmed blev startdatum för projektet ARK II – Automation för Regional Konkurrenskraft II. (Det första ARK-projektet drevs 2 år, 2012-2014, och det treåriga fortsättningsprojektet, Automation Småland 2015-2018, som blev avbrutet, drevs 1,5 år.)

Region Jönköpings län fattar beslut om medfinansiering i april. Vi väntar på beslut från GGVV-kommunerna som från hösten 2016 fått upprepade inbjudningar om att medverka.

Tillväxtverket bereder nu ansökan med kompletterande frågor, inför möte med det regionala partnerskapet i juni. Besked förväntas midsommarveckan.

Fram till dess driver vi projektet med våra egna medfinansierade medel (företagen, Sinf, institut och universitet). Vi tackar alla som har hjälp till i den omfattande ansökningsprocessen!