Trendspaning: Produktion i den fjärde industriella revolutionen

Den 7 mars 2017 samlades representanter för näringslivet, regionala och nationella aktörer inom skola och utbildning, forskningsfinansiärer, forskare från Jönköping University (JU) och andra intressenter för att lyssna till ett digert program kring framtidens produktion. Talare var bland andra JUs programchef för den nya forsknings- och utbildningsmiljön inom kunskapsintensiv produktframtagning – SPARK, programchef Cecilia Warrol and vice programchef Johan Stahre från Produktion2030 och Birgitta Öjmertz från Swerea IVF. Eftermiddagen avslutades med en workshop där deltagarna diskuterade utmaningar de står inför för att behålla en konkurrenskraftig svensk produktion, samt vilka förutsättningar som finns för att lyckas. Sammanfattningsvis framkom att kompetensutveckling och ett nära samarbete mellan företag och olika utbildningsformer är centralt, tillsammans med behovet av regionala samarbeten där enskilda företag går samman för att lösa problem.

Trendspaningen ordnades av Nina Edh Mirzaei, universitetslektor JU och forskare som är knuten till Automation Småland. Även Anna Öhrwall Rönnbäck som arbetar med Produktionsinnovation i Produktion2030 och i Automation Småland medverkade vid workshopen.