Samarbete mellan företag och akademin i Automation Småland

Företagsnätverket Automation Småland har ”samarbete med forskare och studenter” som ett av sina fokusområden under projekttiden 2015-2018. Målet är att automationsklustrets företag får tillträde till innovation och forskningsrön, företagsanalyser och kontakter med studenter, exjobb, etc.

På detta sätt kommer kunskap och utvecklingsmöjligheter inom bl.a. teknik, produktion och affärsverksamhet och omvärldsbevakning företagen till del. Men även forskare och studenter har stor glädje av nätverket: ”Självklart är kontakterna med små och medelstora industriföretag i den anrika Gnosjöregionen av största intresse för oss forskare. Flera av våra studenter vill också ha möjligheter att genomföra studier och tester, exjobb och sommarjobb” säger Anna Öhrwall Rönnbäck, professor i Produktinnovation vid Luleå Tekniska Universitet. Anna har varit en av projektets två husforskare sedan Automation Småland startade 2013. Hennes kollega heter Kerstin Johansen och arbetar vid Linköpings Universitet. Kerstin är teknologie doktor inom monteringsteknik och idag ligger fokus på integrerad produkt- och produktionsutveckling.

Vad har forskarnas medverkan i Automation Småland inneburit? ”Tack vare forskarnas jordnära arbete med regionens små och medelstora automationsföretag har vi kunnat leverera svar på en del av företagens frågor. Våra forskare har förmågan att plocka ned kunskap på företagens nivå, och uppmärksamma dem på utvecklingsmöjligheter. Genom Anna och Kerstin har kontaktytorna också öppnats gentemot andra aktörer inom akademin” säger Anders Ahlström, projektledare för Automation Småland. Förutom LTU och LiU medverkar också Chalmers Tekniska Högskola och Jönköping University i nätverket.

”Automation Smålands samarbete mellan akademin och näringslivet är dessutom nära kopplat till det nationella programmet Produktion2030 som verkar för ökad konkurrenskraft och hållbarhet för svensk industri genom forskningoch innovation” fortsätter Anders. Men resan har bara börjat: ”Vi fortsätter nu arbetet med de befintliga nätverksföretagen och husforskarna genom att skapa en affärsmodell i form av en workshopserie för att öppna upp mot kund, och i Jönköpingsområdet håller en ny nod med ett drygt tiotal automationsföretag på att bildas. Alla vi som samverkar i projektet har ett digert, men oerhört spännande arbete framför oss” avslutar Anders.

Tre exempel på samarbeten mellan företag och akademin hittar du genom att klicka på texterna nedan:

Lerocon och blivande maskiningenjörer i studier av motståndssvetsning
Kvalitetskontroll och paketering på linan vid Bergo Flooring
Frukostmöte om återflytt av produktion den 8 april 2016

För information om Automation Småland och samarbete med akademin, kontakta:
Anders Ahlström, projektledare Automation Småland, tel: +46 70 563 70 20, epost: anders@automationsmaland.se
Våra husforskare:
Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå Universitet, tel: 0920-493 262 epost: anna.ohrwall.ronnback@ltu.se
Kerstin Johansen, Linköpings Universitet, tel: 073-620 05 15 epost: kerstin.johansen@liu.se