Lerocon och ingenjörsstudenter i gemensamt projekt

 

Lerocon och blivande maskiningenjörer i studier av motståndssvetsning
Lerocon, ett av Automation Smålands nätverksföretag samarbetar med en grupp maskiningenjörsstudenter från Linköpings Universitet (LiU), som under våren 2016 skall genomföra ett tekniskt projekt inom sitt kandidatarbete. Det är en av Automation Smålands husforskare Kerstin Johansen från LiU och Daniel Erlandsson, VD vid Lerocon som sett det gemensamma intresset att göra en förstudie och praktiska tester kring motståndssvetsning i olika material.

”Detta är ett utmärkt tillfälle för våra studenter att genomföra praktiska moment i samarbete med ett av Automation Smålands nätverksföretag. Vi får tillträde till Lerocons utrustning för att genomföra fysiska tester. Projektet startade i januari, och beräknas vara klart i juni 2016” berättar Kerstin Johansen, LiU.

Daniel Erlandsson, VD vid Lerocon är också mycket nöjd med samarbetet. ”Studenterna har redan varit här och intervjuat oss och verkar mycket drivna och intresserade, och för Lerocon är det mycket värdefullt att få utföra tester med hjälp av studenterna. Det ska bli spännande att få följa projektet, som drar igång på allvar under mars månad”, säger Daniel.

För mer information kontakta Daniel Erlandsson, tel: 0371-39 08 06.