Automation Region Frukostseminarium: Så implementeras artificiell intelligens i industrin

Vid detta frukostmöte (Stockholm, 2017-10-19)  får du en introduktion till hur artificiell intelligens kan användas i industriella produktionskedjor. Du får höra tre startupföretag från projektet IgniteSweden berätta om hur de kan hjälpa dig att införa artificiell intelligens i din verksamhet.

Stina Lantz, projektledare på IgniteSweden. IgniteSweden är ett ettårigt projekt vid startupinkubatorn THINGS i Stockholm, som arbetar för att koppla ihop startupföretag och svenska storbolag.

Jon Lindén, vd på Ekkono. Ekkono är ett av startupföretagen som ingår i projektet IgniteSweden. Ekkono betyder kognition och det står för vad Ekkono vill tillföra inom området Internet of Things. De tillhandahåller en inbyggd AI och machine learning-lösning som kan köras på små enheter för att göra dem självlärande, utföra prediktiv analys, detektera avvikelser med mera.

Shahan Lilja, vd på Mavenoid. Mavenoid erbjuder ett intelligent, interaktivt, självlärande diagnostiksystem, som applicerar mänsklig kunskap och bedömning på stora datamängder. Företaget hjälper industriella organisationer att samla all diagnostisk information på en plattform och gör alla i organisationen till felsökare på specialistnivå.

Ryan Ramanujam, medgrundare på DataVerge, assisterande professor på Karolinska Institutet. DataVerges analysverktyg transformerar stora datamängder till grafer med hjälp av topologisk analys. All data tas i beaktning och samband mellan mycket små men viktiga variationer upptäcks tidigt. Idag används teknologin framgångsrikt inom Life Science på bland annat Karolinska universitetssjukhuset.

Välkommen till ett frukostmöte där du får insikt i hur artificiell intelligens kan användas för att förbättra industrin.

Läs mer på Automation Regions hemsida >>