Distanskurser på JU för nyckelpersoner i framtidens industri

Jönköping University ger i höst tre spännande distanskurser för nyckelpersoner i framtidens industri:

Utbildningarna har förkunskapskrav som passar dig som jobbar i småföretag eller i större företag i industrin. Kurserna som är på avancerad nivå ger 5 högskolepoäng (hp). Kostnadsfritt. Först till kvarn gäller, så skynda med din anmälan.


Mer information

Kortkurser på avancerad nivå som ger spetskompetens för nyckelpersoner i framtidens industri.

Underhåll för produktionsprestandawww.ju.se/yrkesverksam/upp

Inom kunskapsintensiva produkter och dess produktion är underhållets värde ofta avgörande för produktionsprestandan. Under kursen behandlas värdet av olika underhållsstrategier relaterade till hållbarhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Agil produktionsutvecklingwww.ju.se/yrkesverksam/apu

Du lär dig att använda agila principer för effektivt genomförande av projekt inom produktionsutveckling. Kursen bygger på ett kontinuerligt lärande, där teori och praktik varvas, anpassat för behoven på ert företag. Kursen täcker in alla faser i ett projekt, från initiering och planering till implementering och projektavslut.

Automation – möjligheter och utmaningarwww.ju.se/yrkesverksam/amu

Med ökande automatiseringslösningar i produktionssystem finns utmaningar såväl som möjligheter för att lyckas välja, utveckla eller beställa en effektiv, flexibel och stödjande automatiseringslösning. I kursen utforskas olika typer av automatiseringsstrategier
och möjligheter som relateras till kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Kvartsfart, distans, 5 hp, kostnadsfritt

Mer info, ansökan och fler kurser hittar du på respektive kurslänk, eller: www.ju.se/yrkesverksam