Automation Småland spanar digitalt 2020

Exklusivt för Automation Smålands medlemmar erbjuder vi under 2020 fokuserade Webinars på olika teman.

Det första gick av stapeln 21 april. Teman för alla Webinars listas nedan.

Vi erbjuder också Webinars via samarbetsparter under hösten 2020, varvat med våra egna Webinars: Teknikworkshops inom Produktion2030 på temat Produktionsinnovation samt Katrineholmskonferensen (online) med Produktionskluster och Europeiska robotveckan (ERW). Datum och länkar listas nedan.

Följ oss på LinkedIn och Twitter där vi löpande dokumenterar våra webinars.

Varmt välkommen att medverka i våra kommande Webinars!

Tid: Se nedan, oftast kl 8.00-8.30. Exklusivt för medlemmar (men vi är flexibla, hör av Dig om ditt företag vill testa på och kanske medlem).

Plats: vid den egna datorn/smartphone (inbjudan sänds via MS Outlook till medlemmar)

Agenda

  • Aktuell spaning från ett medlemsföretag eller en aktuell affärs- eller teknikspaning
  • Dialog laget runt
  • Kommande aktiviteter och synpunkter inför nästa Webinar

Den sedvanliga frukosten ersätts med en egenhändigt fixad kaffe/te vid datorn.

Välkommen!

#1: 21 april, första test kl 9-10: laget runt samt webbtips och höstens utbildningar bla distanskurser på JU

#2: 8 maj kl 8.00-8.30: YH-utbildningar och digitala förutsättningar för industrin, samt tips om Sinf-utbildningar (om försäljning och prissättning)

#3: 20 maj kl 8.00-8.30: Distansutbildningar om digitalisering och sociala medier

#4: 5 juni kl 8.00-8.30: Corona-effekter på globala leverantörskedjor och konsekvenser i olika teknikbranscher

#5: 17 juni kl 8.00-8.30: Att sälja i kristider

#6: 19 aug kl 8.00-8.30: Sinfs trendspaning av corona-effekter, dialog med medverkande företag

#7: 29-30 sept Produktionskluster-konferensen (egen anmälan via konferenshemsidan)

#8: 8 okt kl 8.00-8.30: EIT Manufacturing berättar om den nya stora satsningen på tillverkningsindustrin i Europa

#9: 22 okt kl 8.00-8.30: Online-kurser för tillverkningsindustrin.

#10: Teknikworkshops Produktionsinnovation kl 8.25-11.30: 13 nov (välj datum, klicka på länken och anmäl via Produktion2030/RISE).

#11: 19 nov kl 8.00-9.00: Teknisk genomgång inför aktiviteterna på konferensen 3 dec.

#12: Europeiska Robotveckan (European Robotics Week, ERW 2020): 19-29 November (egen kontakt med Swira)

#13: 10 dec kl 8.00-9.00: AI i tillverkningsindustrin – vad innebär det för Automation Småland?

VARMT VÄLKOMMEN än en gång!

Vi använder Zoom eller Teams, se kallelse i Outlook för våra egna Webinars.
EXTRA TEXT om digitala möten i zoom: Eftersom det under tidig vår 2020 blev diskussion om Zoom och IT-säkerhet följer information nedan.
Om zoom-möten och IT-säkerhet
Tack vare vår universitetssamverkan kan Automation Smålands spaningar använda Sunets svenska zoom-installation. Sunet har i uppgift att skapa infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna organisationer. Sunet står för Swedish University computer Network och är sedan 1 december 2018 en avdelning på Vetenskapsrådet, avdelningen för Sunet och anknutna tjänster. Enligt instruktioner från Utbildningsdepartementet ska Vetenskapsrådet särskilt ”ansvara för kommunikationssystemet och beakta intresset hos forskning och andra berörda”.
Universitetsanställda (och studenter) skapar Zoom-möten, som externa deltagare bjuds in till, med möjlighet till tvåfaktorsautenticiering genom identitetsfederationen Swamid (ungefär som Bank-id). Sunets Zoom-installation driftas av Nordunet, för forsknings- och utbildningsnätverk i Norden, som lagrar data från universitetens Zoom-möten på servrar i Köpenhamn och Stockholm.

Läs mer på Sunets zoom-sida och på Ny Teknik (NyT20200416, artikel av Kalle Wiklund).