Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Sorry, no posts matched your criteria.

Sign Up To The Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Automation Småland spanar digitalt 2020

Exklusivt för Automation Smålands medlemmar erbjuder vi under våren 2020 fokuserade Webinars på olika teman.

Det första gick av stapeln 21 april och fokuserade på utbildning och kompetensförstärkning under corona-tiden och det stöd vi kan erbjuda. Det andra handlade om YH-utbildningar i Jönköping. Följ oss på LinkedIn och Twitter där vi dokumenterar våra webinars.

Varmt välkommen att medverka i våra kommande Webinars!

Tid: 21 april, 8 maj, 20 maj, 5 juni, 17 juni kl 8.00-8.30
Plats: vid den egna datorn/smartphone (inbjudan sänds via MS Outlook till medlemmar)

Agenda

  • Aktuell spaning från ett medlemsföretag eller en aktuell affärs- eller teknikspaning
  • Dialog laget runt
  • Kommande aktiviteter och synpunkter inför nästa Webinar

Den sedvanliga frukosten ersätts med en egenhändigt fixad kaffe/te vid datorn.

Välkommen!

Om zoom-möten och IT-säkerhet
Tack vare vår universitetssamverkan kan Automation Smålands spaningar använda Sunets svenska zoom-installation. Sunet har i uppgift att skapa infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna organisationer. Sunet står för Swedish University computer Network och är sedan 1 december 2018 en avdelning på Vetenskapsrådet, avdelningen för Sunet och anknutna tjänster. Enligt instruktioner från Utbildningsdepartementet ska Vetenskapsrådet särskilt ”ansvara för kommunikationssystemet och beakta intresset hos forskning och andra berörda”.
Universitetsanställda (och studenter) skapar Zoom-möten, som externa deltagare bjuds in till, med möjlighet till tvåfaktorsautenticiering genom identitetsfederationen Swamid (ungefär som Bank-id). Sunets Zoom-installation driftas av Nordunet, för forsknings- och utbildningsnätverk i Norden, som lagrar data från universitetens Zoom-möten på servrar i Köpenhamn och Stockholm.

Läs mer på Sunets zoom-sida och på Ny Teknik (NyT20200416, artikel av Kalle Wiklund).