Lyckat mässdeltagande på Subcontractor 2015

Den 10-13 november fanns projektledare Anders Ahlström på Subcontractor 2015 på Elmia för att representera Automation Småland. ”Vi ställde ut tillsammans med Sinf, som är en av våra tyngre finansiärer och samarbetsparter i projektet under 2015-2018” berättar Anders. ”Genom mässdeltagandet etablerar vi namnet Automation Småland, och får många goda tillfällen att sprida information om vad vi sysslar med.”

Anders upplever att många av dem som han träffat på Subcontractor har varit nyfikna på hur företagen arbetar. ”Det är inte så vanligt med den här typen av nätverk bland små och medelstora företag. Det känns spännande att få vara med och bryta ny mark, särskilt i ett så dynamiskt projekt som Automation Småland.” I nästa steg ska samarbetet utvecklas ytterligare, till ett sk. kluster. Anders berättar: ”Automation Småland ska bli ett fullödigt affärsnätverk som bl.a. ger företagen tillgång till kunskap, innovation och samarbete med forskare och studenter, men klustret får också en viktig funktion som ”arena” för flera gemensamma initiativ, som gör det möjligt för de små och medelstora företagen att ta hem större affärer.”