Tyskland på jakt efter svenska leverantörer

Den tyska industrin behöver stärka sin kompetens.
Och man gör det gärna med hjälp av svenska underleverantörer.

– Det är naturligtvis ett kvitto på att Sverige står högt i kurs inom flera områden. Nu måste vi arbeta mer politiskt för att ge svenska små och medelstora företagare ett stöd för att nå ut med sina tjänster och produkter, säger Anders Ekdahl VD, Svensk Industriförening Sinf.

I går presenterade Svensk Industriförening Sinf 2015 års Exportkartläggning på Elmia Subcontractor i Jönköping.

45 procent av företagen som svarat riktar sin försäljning till verkstadsindustrin och fordonsbranschen. Efter flera års ökande exportandel vände exporten för de mindre och medelstora underleverantörerna nedåt 2014 och 2015. Andelen företag som exporterar mer än 41 procent av sin omsättning är nu 21 procent jämfört med 25 procent 2013.

– Oro i världen gör att de mindre och medelstora företagen håller igen på sina exportsatsningar. Om de hade ett bättre stöd från det offentliga exportfrämjandet skulle utvecklingen kunna vara positiv. Förhoppningar på regeringens nya exportstrategi finns, men företagen vill se konkreta åtgärder som till exempel gemensamma satsningar på internationella mässdeltagande. Ett offensivt Team Sweden vore en välgörande injektion, säger Anders Ekdahl, VD, Svensk Industriförening Sinf.

I anslutning till presentationen hölls en serie exportföredrag. Från UD deltog departementsrådet Karin Olofsdotter som betonade att regeringen har fokus på de mindre och medelstora företagen samt att Team Sweden är paraplyet som ska tydliggöra redskapen inom det offentliga exportfrämjandet.

Huvudnumret för dagen var annars Tysk-Svenska Handelskammarens Timo Kabus som talade om svenska underleverantörers marknadsmöjligheter inom ramen för ”Industrie 4.0”. Bland annat pekade han på svenska konkurrensfördelar som: innovativa produkter och tjänster, entreprenörsanda och geografisk närhet.

– Helt klart är att Svenska underleverantörer står högt i kurs och vårt uppdrag är att hitta de som vill etablera sig på den tyska marknaden. Det finns mycket som vår marknad kan dra nytta av, bland annat den svenska entreprenörsandan, innovationskraften och platta organisationsstrukturen. Inte minst passar den svenska entreprenörsandan väl för den tyska marknaden, säger Timo Kabus, projektledare vid Tysk-Svenska Handelskammaren.

Anders Ekdahl menar att även de svenska företagarna måste ta sitt ansvar:

– Med tanke på att 78 procent av underleverantörerna bedömer att Tyskland är en intressant exportmarknad är det glädjande att Tysk-Svenska Handelskammaren pekar ut svenska företag som önskade partners. Den utsträckta handen måste företagen agera på nu, säger Anders Ekdahl.

Exportkartläggningen riktar sig huvudsakligen till mindre och medelstora företag i underleverantörsindustrin.

För ytterligare information var god kontakta Anders Ekdahl, 070-759 62 19