Pressmeddelande ”2016 ljust år för underleverantörer”