Pressmeddelande – Närproducerad automation – en konkurrensfördel

Elektroautomatiks ordförande Magnus Johansson ger sin bild av hur svenska tillverkningsföretag kan nyttja den internationella marknaden.

Sverige är ett litet land, men med en stark exportkraft. I samma takt som låglöneländerna i Europa och Asien växer så ökar också vårt fält av konkurrenter. Elektroautomatiks styrelseordförande Magnus Johansson har lång erfarenhet av att jobba på den internationella marknaden och har bland annat varit vd för både SKF Sverige och SKF Kina.

– Jag förstår att många företag blir oroade av globaliseringen, säger Magnus Johansson, i ett pressmeddelande. Det är en ny värld som öppnar sig och innan vi lär oss hur den fungerar så kan den verka skrämmande.

”Billigast är inte alltid bäst”
Under de senaste åren har en strid ström av industrier flyttat sin produktion utrikes. Men Business Swedens 2015 rapport ”Därför tillverkar vi i Sverige” visar att Sveriges styrkor börjar konkurrera ut lågkostnadsländerna och utflyttningskurvan börjar avta. Enligt undersökningen har närmre hälften av företagen i tillverkningsindustrin har expanderat sin tillverkning i Sverige de senaste tre åren, främst genom satsning på automation. Då har en tredjedel av expansionen skett i direkt konkurrens med utlandet.

– Vi får inte glömma att Sverige ligger långt fram i den tekniska utvecklingen, säger Magnus Johansson och fortsätter:

– Vi står för kraftfulla värden som kompetens, trygghet, engagemang och service. Mot den svenska marknaden har vi dessutom närheten och detta får vi inte underskatta. Vi har en stark portfolio av värden som är svåra att konkurrera med. Att handla till billigast möjliga pris är inte alltid det som är viktigast för kunden på lång sikt.

Satsa på anställda
Magnus Johansson pratar också om de mjuka värdena; humanitet och utveckling av anställda.

– Många av Sveriges företag har ett positivt arbetsklimat med hög grad av medarbetarinflytande, säger Magnus Johansson. Generellt har vi korta beslutsvägar, vilket både genererar nöjda anställda och en flexibilitet mot kunden. Nyckeln till nöjda kunder är nöjda anställda, vilket också är en konkurrensfördel.

När Magnus Johansson får frågan om vi ska se globaliseringen som ett hot eller en möjlighet, så tvekar han inte en sekund.

– En möjlighet, absolut! Följ efter kunden, ta nya marknadsandelar och gör det svenskt, svarar han.

Källa: www.metal-supply.se