Nöjda deltagare på 2016 års konferens

Nöjda deltagare på Automation Smålands konferens som gärna rekommenderar den nästa år.

Automation Smålands konferens ”Framtidens industri i Gnosjöområdet” den 1 december var som tidigare rapporterats ett lyckat och välbesökt arrangemang med över 100 deltagare.

Enkätsvar som sammanställts nu visar att mer än hälften av deltagarna (som svarat på enkäten) kunde knyta någon form av affärskontakt under konferensdagen. Att vara på Gummifabriken var uppskattat. Enkäten gav också många bra uppslag inför kommande konferens, dvs första torsdagen i december, vilket blir den 7 december 2017.

Än en gång tack till alla som bidrog genom närvaro och medverkan!

 Läs hela utvärderingsrapporten här >>