Slutrapport från det stängda europeiska regionutvecklingsprojektet

Nu har äntligen slutrapporten från regionfondsprojektet kommit.

Den visar att det finns medel kvar för medfinansiärerna i det stora 11-miljonerkronorsprojekt, som stängdes i maj 2016 efter ett knappt års drift av den planerade projekttiden 2015-2018.

– ”Det känns bra att vi har en grund att stå på inför det nya året, då vi har uppmanats av Tillväxtverket i regionen att lämna in en ny ansökan”,

säger Richard Skogward, vd Axelent Engineering, initiativtagare för fem-sex år sedan och nu ordförande för företagsmedlemmarna i Automation Småland.

Vi är hittills ett tjugotal företagsmedlemmar från Gnosjöregioner. Inför nästa omgång vill vi bli tre gånger så många i smålandsregionen. Alla automationsspecialister är varmt välkomna att höra av sig för att gå med som medlemmar, både de som säljer automationstjänster och de som själva har gjort investeringar.

– ”Detta är tillverkningsindustrins framtid, och företagen i Automation Småland utgör spjutspetsen med sina nätverk till kompetens från akademi, institut och det nationella automationsnätverket”,

säger Kerstin Johansen forskare inom produkt- och produktionsutveckling på Linköpings universitet.

– ”Just i Gnosjöområdet är kunnandet inom tillverkning så genuint. Kombinerat med affärsmässigt tänkande och höga krav på sig själva har företag i den här regionen mycket att tillföra både nationellt och internationellt”,

säger Anna Öhrwall Rönnbäck, innovationsprofessor och projektledare för förstudien som ska leda till en förnyad ansökan.

I förstudien ingår förutom företagsmedlemmarna (Föreningen Automationsföretagen Sverige), tre universitet (Jönköping University, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet), Region Jönköpings län, institutet SP, Svensk Industriförening Sinf, och de fyra Gnosjöregions—kommunernas näringslivsbolag eller motsvarande (Vaggeryds Näringslivsråd, Värnamo Näringsliv AB, Gislaved näringsliv AB, och Gnosjöandans näringslivsförening).