Nyhetsbrev: Du måste komma!

Till skillnad mot för ett par år sedan är det i dag populärt för våra politiker och media att tala industri ur en positiv aspekt. Äntligen, tycker vi som vet hur viktig vår industri är. Både för landets ekonomi, arbetsmarknad och inte minst för det som man i flera år ansett vara det viktigaste, nämligen tjänstesamhället. 20 % av EU:s samlade BNP skall genereras av vår industri vilket innebär en kraftigt ekonomisk tillväxt i denna sektor. Produktionen skall hem för att säkra vår egna arbetsmarknad. Detta är en utmaning som kräver en effektiv produktionsapparat, styrd av tekniska lösningar, för att göra oss konkurrenskraftiga och mer resistenta mot global konkurens. Lägg där till att alla är överens om att det är de små och medelstora bolagen som skall fixa både tillväxt och arbetsmarknad.

EU och våra svenska myndigheter satsar nu för att ni som företag skall nå de uppsatta målen, en satsning som går under benämningen Industrie 4.0 eller i Sverige kallad Produktion2030.

Vad krävs för att klara denna omställning? Vad innehåller och innebär nämnda satsningar?

Det är just dessa utmaningar som vi i Automation Småland jobbar och skall bistå er med för att underlätta er utveckling. Tillsammans kan vi skapa en bra framtid för VÅR industri och arbetsmarknad.

Kom den 3 december och få svar på era tankar och frågor. Ni kommer att få möta några av vår industris främsta framtidsspanare.

Går inte att låta bli att komma, vi ses då!