Nyhetsbrev från Produktion2030

 

I Sverige samverkar myndigheten Vinnova, Formas och Energimyndigheten i ett gemensamt innovations- och forskningsprogram ”Produktion2030”, som skall öka Sveriges konkurrenskraft som produktionsland. Automation Småland och dess medlemsföretag är med på resan, och har etablerat ett nära samarbete med Produktion 2030. Senaste nyhetsbrevet från Produktion2030.

Produktion2030:s egen inspirationsdag och mötesarena, Resultatdagen, gick av stapeln 5 november. Ca 240 personer med intresse för svensk produktion och produktionsforskning samlades för att få veta mer om våra projekt, lyssna till spännande talare från politikens värld såväl som från industri och akademi, och för att inspireras och nätverka. Stort TACK till er som var med.

Ca 1 miljon människor är involverade i svensk tillverkningsindustri, och står tillsammans för ca 50 % av landets varuexport. Svensk tillverkning är viktig. För att produktion i Sverige skall vara fortsatt konkurrenskraftig krävs dock forskning och innovation inom området. Produktion2030 är ett stöd i detta arbete, genom att verka för samverkan mellan industri, akademi, institut och samhälle. Med en liten film vill vi belysa detta. Klicka på bilden för att se filmen!

MOBILITET FÖR FÖRDJUPAD FÖRSTÅELSE OCH SAMVERKAN
Produktion2030:s instrument för mobilitet vill stödja fördjupad kunskapsöverföring inom forsknings- och innovationsprojekt. Satsningen på mobilitet vänder sig till konsortierna inom våra redan pågående eller avslutade projekt. En intern utlysning gjordes tidigare i höst, och i en första omgång godkändes 4 spännande mobilitetsutbyten.