Välkommen på kunskaps­seminarium

Standarder för industrins digitalisering och innovation

Industrins digitalisering sker med hög fart. Men för att digital­isering ska ha full effekt och stärka konkurrens­kraften i industrin krävs nya standarder. Välkommen till ett kunskapsseminarium som fokuserar på industrins behov av standarder för den smarta fabriken.


Tid och plats

  • Datum: Fredag den 12 april
  • Tid: 09.00–12.15
  • Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Vi bjuder på en lättare lunch efter seminariet.


Vad sker i Europa och i Sverige?

Seminariet presenterar svensk industris behov av standarder, i takt med ökad digitalisering. En utgångspunkt är projektet 4S: Standards and Strategies for Smart Swedish Industries. Projektet 4S omfattar fallstudier från svensk industri och leds av Lunds tekniska högskola, Chalmers, SIS och Teknikföretagen. Medverkande företag är bl a ABB, Boliden och SSG. Vilka nya behov av standarder ser man? Hur ser det internationella samarbetet ut som driver standarder för digitalisering? Seminariet presenterar också hur utvecklingen av nya standarder sker i Europa, genom plattformen Digitizing European Industries*. En av de främsta aktörerna är tyska standardiseringsorganisationen DIN, som medverkar.

4S är ett samarbete mellan de strategiska innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA och finansieras av Vinnova.

Ladda ner program

Anmäl dig här