Återblick från InLead med länk till Robotlyftet-checkar

Den 21 mars besökte vi InLeads nya lokaler i Anderstorp och fick ta del av företagets spännande projekt. Flera högintressanta demonstrationer som byggts ihop unikt för specifika kundtillämpningar visades ute i anläggningen. Allt från det allra senaste nya, med exempelvis digital fencing (robotar utan fysiskt gallerskydd), till riktigt gamla maskiner som får helt nytt styrsystem och blir uppgraderade till dagens krav – en riktigt bra investering för miljö och hållbarhet. I de nya fina, ljusa och fräscha, lokalerna har InLead gott om kreativa mötesplatser för konstruktion och kunddialog som kommer att ge många framtida innovativa produktionslösningar.

På frukostmötet berättade husforskarna från universiteten om Robotlyftet tillsammans med Automation Smålands ordförande Mikael Pekkari, som för dagen representerade IUC Sjuhärad och pilotprojektet PILAR. Han kunde meddela att Tillväxtverket den 29 mars öppnar programmet Robotlyftet, https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html, där tillverkande företag kan ansöka om bidrag för att få hjälp att köpa in kunskap (förstudier, analyser och innovationsworkshops) om digitalisering och automation inför kommande investeringar i nya utrustningar. Kerstin Johansen och Anna Öhrwall Rönnbäck presenterade resultat från ROBIN – Robotlyft med Innovativa Automationslösningar och visade en film där medlemsföretag från Automation Småland medverkade.

Presentationerna avslutades med att Daniel Nåfors (doktorand på Chalmers), som driver företaget Visinator, visade hur enkelt en digital tvilling kan göras för ett mindre produktionsföretag, och hur man med hjälp av den kan planera sin fabrikslayout. Daniel lyfter bort taket, och börjar sedan flytta bort maskiner och sätter tillbaka endast det som behövs. Allt digitalt förstås. Ett spännande verktyg för den som behöver tänka till innan företaget investerar nytt i sin produktionsanläggning.

Dessutom meddelade Automation Småland att man från i år är stolt partner till SPARK-forskningsmiljön vid Jönköping University, https://ju.se/center/spark. Kontaktperson för JU är husforskaren Nina Edh Mirzaei.

Kontaktuppgifter

Om ROBOTLYFTET, text från Tillväxtverkets hemsida:
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/planerade-utlysningar/planerade-utlysningar/2018-12-14-robotlyftet-automations-checkar.html

Syftet med automationscheckarna är att minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik och öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling. Checkarna kan användas för projekt som uppfyller detta syfte, exempelvis tekniska utredningar, testning, simulering och provning, projektering samt i viss mån utbildning. Projektet är tänkt som en kortare insats, upp till tre månader och med en totalkostnad som kan uppgå till maximalt 300.000 kr. Tillväxtverkets stöd kan vara upp till 50% av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kr.

Text och bild: Anna Öhrwall Rönnbäck och Kerstin Johansen. Fotomontage: Jianis Kyratsopoulos, Weboxygon.